Sport & Event Park Esbjerg er en selvejende institution under Esbjerg Kommune. Dvs. at alt hvad vi driver er ejet af Esbjerg Kommune. Det eneste der ikke er kommunalt er de godt 100 medarbejdere rundt om i organisationen.

Sport & Event Park Esbjerg er organiseret med en bestyrelse og en daglig ledelse. Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, er Sport & Event Park Esbjergs øverste myndighed. 

Vedtægter for Sport & Event Park Esbjerg

 

Ledelse

NB9
Direktør
Niels Bækgård
nb@sepe.dk

Lone C
Økonomi- og IT chef
Lone Clausen
lc@sepe.dk

Trine
Idrætschef
Trine Kvarning
tk@sepe.dk

Jacob Haag ny 2
Event- og aktivitetschef
Jacob Drachmann Haag
jh@sepe.dk

Henrik D.
Idrætsinspektør
Henrik Due
hd@sepe.dk

Lene
Afdelingsleder
Lene Kikkenborg Andersen
lean@sepe.dk

Rene2
Idrætsinspektør
Rene Andresen
rean@sepe.dk

Poul2
Idrætsinspektør
Poul Carlsen
poca@sepe.dk

Event, booking og aktiviteter 

Lone Dahl
A
dministrativ medarbejder
Lone Dahl Jensen

Anders
Eventkoordinator
Anders Vesterbæk

Johnny3
Eventkoordinator
Johnny Loklindt Jacobsen

 Johanne
Aktivitetsmedarbejder
Johanne Steiness

Mai2
Sekretær & 
Administrativ medarbejder
Mai Enghave Hansen

     

Administration og bogholderi

Jimmy
Administrativ medarbejder
Jimmy Jørgensen
Kate
Administrativ medarbejder
Kate Svarrer

 Peter Agard
Ingeniør
Peter Ågård

 

 

Bestyrelse

Sport & Event Park Esbjerg ledes af en bestyrelse på medlemmer, der er sammensat af to medlemmer udpeget af Esbjerg Byråd, to medlemmer udpeget af Esbjerg Idrætsråd, to medlemmer udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling og et medlem valgt blandt brugerrepræsentanterne.

Kim Nikolajsen, Formand
Esbjerg Erhvervsudvikling

Villy Grøn, Næstformand
Formand for Esbjerg Idræts Råd

Børge Bull
Esbjerg Erhvervsudvikling

Palle Kristensen
Esbjerg Idrætsråd

Dan Lynghede
Brugerrepræsentant

Connie Geissler
Udpeget af Esbjerg Byråd

Jakob Lose
Udpeget af Esbjerg Byråd