REGLER FOR START 

Alle løb bliver startet i den dybe ende af bassinet. Det er valgfrit for svømmerne, om de vil starte med startspring fra bassinkant eller fra bassinkanten i vandet. 

Undervandssvømning er ikke tilladt. Rygsvømning starter altid i vandet. 

Når alle svømmerne er i ro, gives starten med en todelt kommando: På jeres pladser... Fløjt! 

Trænerne må opholde sig hos svømmerne, men ikke ved skub eller andre former for fysisk indsats give svømmerne ekstra fart på i starten. 

Ved tyvstart eller anden form for fejlstart tages starten om. Ved tredje fejl diskvalificeres svømmeren. 

Signalet for tyvstart eller fejlstart er: 3 hurtige fløjt og sænkning af tyvstarttov.  

”Bemærk – Især svømmerne i E – F rækken har brug for hjælp til at komme i vandet på rette tidspunkt – dette bedes trænerne sørge for” 

Mød venligst til tiden, så vi kan holde tidsplanen. 

REGLER FOR VENDINGER OG SKIFT 

Vendinger godkendes, når svømmerne har berørt bassinets endevæg. Uanset, hvilken legemsdel der har berørt væggen. Trænerne må opholde sig ved svømmerne, der står klar til at skifte. 

MÅL OG TIDSTAGNING 

Tidtagning er manuel, og det er tidtagerne for hver bane (+ en ekstra), samt en måldommer (eller to), der afgør placeringerne, hvis to eller flere svømmere får samme tid. En svømmer er i mål, når han/hun berører den bassinvæg, hvor løbet ender, uanset med hvilken legemsdel dette sker. 

BASSIN, HJÆLPEMIDLER OG SVØMMEFØDDER 

Der svømmes i et 25 m. bassin, der er opdelt i baner med banetove og med ponton skillevæg. 

Det er frit for svømmerne at benytte hjælpemidler, som kan sikre flydeevnen. Svømmefødder er kun tilladt i disciplinen finnesvømning. Svømmefødder og finner skal medbringes. 

INDLEDENDE HEAT 

I hver række konkurreres der selvstændigt med indledende heat, evt. opsamlingsheat og finaler. 

I de indledende heat svømmes der som udgangspunkt kun på max. 5 baner, flest mulig elever får mulighed for at svømme sig videre til finaler.