Velkommen til Esbjerg Idrætspark

Vejledning til brug af vor internet information

Du får lettest information ved at vælge i de fire valglister, som er vist øverst på skærmen. Du åbner en valgliste ved at klikke på pileknapperne til højre i den enkelte valgliste:
 

Vælg gruppe Her kan der vælges mellem forskellige typer af faciliteter.
Vælg periode Her vælges den periode, der ønskes vist oplysninger for.
Vælg indhold Der kan vælges mellem følgende:
 -  Ledig tid (men ikke bookinger)
 -  Bookinger (men ikke ledig tid)
 -  Bookinger og ledig tid (komplet liste)
Vælg rækkefølge Oplysningerne kan vises i to forskellige rækkefølger:
 -  I datoorden: D.v.s. oplysningerne er opdelt pr. dato (f.eks.: Først vises alle oplysninger for 1. september, så alle oplysninger for 2. september o.s.v.)
 -  I facilitetsorden: Så vises alle oplysninger i perioden først for den ene facilitet, derefter for den næste facilitet o.s.v.)

Når der er vist side med oplysninger om bookinger og/eller ledig tid vises resultatet i en tabel med seks kolonner:

Den enkelte linies baggrundsfarve rummer følgende:
Grøn baggrund angiver, at den pågældende faciltiet er ledig hele den pågældende dato.
Lyseblå baggrund er en booking med kortere varighed en én hel dag.
Gul baggrund angiver en ledig af kortere varighed end en hel dag.
Rødlig baggrund angiver en booking, som varer hele dagen.

De seks kolonner har følgende indhold:
1:

Ugenummer

2: Ugedag
3: Dato
4: Navn på den facilitet, som den aktuelle linie vedrører.
Foruden navnet kan der tilknyttes to ekstra links:
Link til vindue med supplerende beskrivelse af den pågældende facilitet (f.eks. beskrivelse af kapacitet, billeder, grundplan m.v.)
Link til et billede af den pågældende facilitet.
5: Klokkeslæt-interval eller "Hele dagen"
6: For bookinger angives en tekst vedr. den pågældende bookings formål.
Vedrører linien en ledig facilitet kan der være en link til e-mail, hvor brugeren kan anmode om booking.