Opgaver - Mellemtrin

Forsøg med is

Opgavebeskrivelse

Her skal eleverne - via forsøg - lære om is i al almindelighed. Hvad er is? Hvilke forudsætninger skal der til før man har is? Her er det meningen, at I skal klæde jeres elever på mht. den grundlæggende viden om is.
Hos SEPE vil der være en gennemgang af, hvordan skøjtebanen fungerer i praksis.
Hvorfor skraber man isen af? Hvad gør man ved "rest-isen"? Hvordan fryser man isen?
Her er det meningen, at eleverne skal kunne dokumentere det de oplever og får at vide. Dette gøres gennem video.
Herefter en rapport på skolen - som videogennemgang.

Tidsforbrug

 • 40 min. til små forsøg.
 • ca. 45 min. hos SEPE til gennemgang af cyklus og evt. filmoptagelse af proceduren.
 • 1 time til sammenfletning af rapport samt fremvisning.

På egen skole

Ved SEPE

 • Mødes med en ansat.
 • Få en forklaring på, hvad arbejdet i skøjtehallen går ud på.
 • Den ansatte fortæller om cyklussen i skøjtehallen. Genbrug af vandet. Hvordan holdes det som is mm.
 • Elever sammen 2 og 2. Såfremt der skal "køres is" kan eleverne filme cyklussen samt speake på filmen, hvad der foregår.

På skolen igen

 • Sammensætte film og fremlæggelse af dokumentaren/rapporten

Hvad kræver det af forberedelse

 • Print artikel og arbejdsark til forsøg
 • Arrangere, hvem der filmer og hvem der speaker/bliver interviewet.
 • Bestil dagen hos SEPE.
 • Arrangere transport.
 • Informere forældrene.

Mål

Planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter.
Konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsmling, faglig læsning og interview både på skolens område og udenfor dette undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når materialer og stoffer bruges sammen, blandes sammen eller brænder.

Fart og is

Opgavebeskrivelse

Her skal eleverne prøve kræfter med deres egen hastighed på is og på jorden.
Er det muligt at få mere fart på, når man står på skøjter? Kan man være hurtigere på isen end jorden?
Hvor mange m2 is er der i skøjtehallen? Kan vi regne rumfanget af isen ud og hvad kræver det?

Tidsforbrug

 • 30 min. på skolen
 • 20 min. ved SEPE

På egen skole

 • Snak med eleverne, hvorvidt de tror de er hurtigere til at løbe end at stå på skøjter. 
 • Lave forsøg i skolegården.

Ved SEPE

 • Afmål en bane på isen - 25 m med 2 kegler.
 • Sæt forsøget i gang.
 • Mål isen og udregn hvor mange m2 der er. Det samme med rumfanget - kræver dog en oplysning fra ismanden.

På skolen igen

 • Sammenlign resultaterne og snak om hvorfor det er sådan.

Hvad kræver det af forberedelse

 • Print arbejdsark til forsøg.
 • Lav forsøg i skolegården (alternativt i hallen).
 • Arrangere transport.
 • Informere forældrene.

Mål

 • Planlægge, designe og gennemgøre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter. (Na/Te)
 • Hjælpemiddelkompetence. (Ma)
 • Arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsninger samt øvelser. (Ma)
 • Undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer. (Ma)

Arbejdsark

Hastighed på is

Friktion og hastighed

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal undersøge på hvilket underlag en puk/et lod glider længst og præsentere resultaterne for hinanden.
Undersøgelserne foregår både på egen skole og i skøjtehallen.

Tidsforbrug

60 min.

Hvad kræver det af forberedelse

Eleverne skal være inddelt i hold.
Ark med skema til at notere resultater.
Målebånd (skal I selv have med hjemmefra).

På egen skole

Lav den viste forsøgsopstilling:

Tag et lod eller en ishockey puck, træk elastikken tilbage til stregen og slip.
Mål hvor langt loddet kommer, og skriv det ned i et skema (regneark).
Prøv med forskellige underlag:

 • Lamineret bordplade.
 • Linoleumsgulv.
 • Metalplade.
 • Træplade.

Prøv med forskellig størrelse lodder.
Forskellen kan både ligge i vægt og diameter.

Giv et gæt på, hvilket lod der kommer længst?
Begrund dit gæt.

Hos SEPE

Gentag forsøget på isen.
Hvad forventer I der vil ske sammenlignet med det forsøg I lavede i klassen?

På egen skole

Sammenlign resultater fra klassen med resultaterne på isen.
Hvordan hænger resultaterne sammen med jeres forventninger?
Hvad undrer I jer over?

Præsenter jeres resultat.

Arbejdsark

Ark med skema til at notere måle-resultater.

Mål

Natur/teknologi

Naturfaglige undersøgelser

Færdighedsmål

 • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser.
 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Vidensmål

 • Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger
 • Eleven har viden om variable i en undersøgelse.
Formidling

Færdighedsmål

 • Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt.
 • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi.

Vidensmål

 • Eleven har viden om medier og formidlingsformer.
 • Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation.

Matematik

Hjælpemidler

Færdighedsmål

 • Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision.

Vidensmål

 • Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer.
Statistik

Færdighedsmål

 • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser.
 • Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statisktiske deskriptorer.

Vidensmål

 • Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer.
 • Eleven har viden om hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer.

Hvorfor er is glat?

Opgavebeskrivelse

Tidsforbrug

60 min.

På egen skole

Forsøg 1:

 • Tag 2 isterninger og sæt dem tæt på hinanden så de lige akkurat rører hinanden. 
 • Vent et par sekunder.
 • Hvad er der sket med de 2 isterninger?
 • Tegn det og prøv at give en forklaring med dine egne ord på, hvorfor det er sket.

Forsøg 2

 • Løft en isterning med salt og snor.
 • Tag en isterning.
 • Læg et stykke sytråd hen over den (se tegning).
 • Drys et rimeligt lag salt på, så snoren ovenpå isterningen er dækket. Vent 2 min. 
 • Efter 2 min. skal du forsigt prøve at løfte isterningen ved at løfte i snoren.

Giv en forklaring på, hvorfor det kan lade sig gøre.
Præsenter jeres resultater.

Mål

Stof og stofkredsløb

Færdighedsmål:

 • Eleven kan med enkle modeller forklare enkelte stoffers molekylopbygning.

Vidensmål:

 • Eleven har viden om nogle atomer og molekyler.

Formidling

Færdighedsmål:

 • Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt.
 • Eleven kan argumentere om medier og formidlingsformer.

Vidensmål:

 • Eleven har viden om medier og formidlingsformer.
 • Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation.

Steven Spielberg

Opgavebeskrivelse

Her gælder det om at lave en film af de forskellige forløb samt bearbejde materialet og uploade det på skoletube, skolens server, youtube mm.
Til de elever, som kan være fysisk forhindre i at komme ud på isen samt til de elever, der føler sig utrygge ved at skulle på is.
Optag film af de andres forløb. Kræver at de elever kan være rimeligt selvkørende.

Tidsforbrug

 • 2 timer på skolen.
 • 3-5 timer ved SEPE
 • 3 timer til bearbejdning af filmen.

På egen skole

 • Tag en snak med eleverne om, hvad det vil sige at optage en video.
 • Snak om, at man kun skal optage sekvenser på 15-45 sekunders varighed.
 • Søg på nettet om, hvordan man laver en lille film.
 • Vinkler mm.
 • Snak om rettigheder. Hvad må man når man optager.
 • Prøv at lave en lille film på skolen.
 • Planlæg hvordan filmen ved SEPE skal laves.

Ved SEPE

 • Opstil evt. kamera og gør klar.
 • Tag prøvefilm.
 • Optag film.

På skolen igen

 • Bearbejd filmen fra SEPE.
 • Sæt filmen ind i et filmredigeringsprogram.
 • Vis filmen for de andre elever.
 • Upload filmen.

Hvad kræver det af forberedelse

 • Finde optageudstyr.
 • PC til research omkring optagelse af små film.
 • PC til efterbehandling af optaget film.
 • Installation af filmredigeringsprogram.
 • Evt. stativ til kamera.

Variation og progression

 • Sæt gerne 2 hold i gang.

Mål

 • Vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven.
 • Organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper.

Omgangstid

Opgavebeskrivelse

Som opvarmning løber spillere tit et 8-tal på tværs af hele banen (se tegning).
Eleverne skal finde ud af, hvor lang en omgang er.
De skal undersøge, hvor lang tid de enkeltvis er om at løbe denne omgang. Undersøge, hvem der er hurtigst på en omgang.
Undersøg hvem af jer, der kan løbe flest omgange på 5 min. (tiden tilpasses efter behov).
Husk at skrive jeres resultater ned.

Tidsforbrug

60 min.

Hvad kræver det af forberedelse

 • Ark med skitse af skøjtebanen, målebånd, blyant.
 • Kegler.
 • Et stopur (det har læreren med).

På egen skole

Eleverne sætter en tilsvarende rute op i deres hal eller gymnastiksal. Her laver de samme undersøgelse ved, at de løber ruten. Resultaterne sættes ind i et regneark.

Hos SEPE

 • Mål hvor lang omgangen er i meter.
 • Tag tid på hvor lang tid hver enkelt elev er om at løbe en omgang. Skriv resultatet i skemaet.
 • Find ud af hvem der er hurtigst.
 • Sæt stopuret til 5 min. og bed eleverne om at løbe 8-tallet og bed dem om at tælle, hvor mange omgange de kan nå på 5 min. Skriv resultatet i skemaet.

På egen skole

Sæt resultaterne fra besøget hos SEPE ind i det regneark I lavede med tider fra gymnastiksalen.
Lav f.eks. søjlediagrammer så I kan sammenligne resultaterne.
Diskuter forskelle og det I undrer jer over.

Arbejdsark

Mål

Matematik

Hjælpemidler

Færdighedsmål

 • Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision.

Vidensmål

 • Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer.

Statistik

Færdighedsmål

 • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser.
 • Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistise deskriptorer.

Vidensmål

 • Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer.
 • Eleven har viden om hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer.

Idræt

Kropsbasis

Færdighedsmål

 • Eleven kan anvende balance og kropsspænding.
 • Eleven kan skifte mellem balance og ubalance i bevægelse.

Vidensmål

 • Eleven har viden om vægtfordeling, understøttelsesflade, spænding og afspænding.
 • Eleven har viden om vægtforskydning.

Skøjtebanen

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal undersøge skøjtebanens geometri, teste forskellige måder at finde en cirkels omkreds på og de skal lave en tegning af skøjtebanen ud fra deres målinger i målestok 1:300.

Mål

Geometriske egenskaber og sammenhænge

Færdighedsmål

 • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer.

Vidensmål

 • Eleven har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggennhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram.

Geometrisk tegning

Færdighedsmål

 • Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger.

Vidensmål

 • Eleven har viden om skitser og præcise tegninger.

Måling

Færdighedsmål

 • Eleven kan bestemme omkreds og areal af cirkler

Vidensmål

 • Eleven har viden om metoder til at bestemme omkreds og areal af cirkler

Kommunikation

Færdighedsmål

 • Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt

Vidensmål

 • Eleven har viden om fagord og begreber.

Tidsforbrug

60 min.

Sådan gør man

På egen skole

 • Eleverne laver målinger i skolens hal eller gymnastiksal.
 • Eleverne får kendskab til arealberegninger samt øver at lave tegninger i et bestemt målestoksforhold.

Hvad kræver det af forberedelse

 • Eleverne skal være inddelt i hold.
 • Ark med skitse af skøjtebanen, målebånd, blyant.

Hos SEPE

 • Mål diameteren på alle cirkler på banen. Skriv resultatet ned.
 • Mål diameteren på alle halv-cirkler.
 • Mål længden på linjerne og skriv det på jeres skitse.
 • Mål længden mellem linjerne.
 • Mål afstanden fra målhjørnet til sidebanden.
 • Mål længden og bredden på skøjtebane. Lad som om de runde hjørner er retvinklede.
 • Mål en af diagonalerne mellem banens mål(bag)linjer.
 • Kom med forslag til hvordan I vil finde cirklernes omkreds og gør det.

På egen skole

Alle resultater fra besøget hos SEPE skal bruges til at lave en tegning af skøjtebanen i målestoksforholdet 1:300. I skal lave en kort præsentation af jeres undersøgelser og deres resultater.

Arbejdsark

Ark med skitse af skøjtebanen

Hockey på is

Opgavebeskrivelse

Her er det de motoriske og idrætslige kompetencer, der kommer til udtryk.
Gennem et udviklende spil med krævende motoriske færdigheder, fra tanke til det færdige spil på isen. Fra motorisk usikkerhed til kontrol og overblik over situationen.

Tidsforbrug

 • 2 timer på skolen
 • 2-3 timer hos SEPE

På egen skole

Tal med eleverne om:

 • Hvad vil det sige at stå på skøjter og færdes på is.
 • Hvilke forholdsregler skal man tage.
 • Hvad skal man være særligt opmærksom på i forhold til sikkerheden.
 • Fortæl om hockey og reglerne på klassen.
 • Fortæl om fairplay og husk sikkerheden.
 • prøv alm. hockeyspil i gymnastiksalen, hallen eller skolegården.
 • Prøv forskellige former for små hockeyspil.

Ved SEPE

 • Få udleveret skøjter, stave og bolde.
 • Ud på isen.
 • Lav en forhindringsbane.
 • Spil hockey.

På skolen igen

Evaluering.

Hvad kræver det af forberedelse

 • Bestil dagen hos SEPE
 • Print regler og fairplaybeskrivelse for hockey.
 • Sikkerhedsudstyr som hjelm og øvrig beskyttelse medbringes hjemmefra.
 • Arranger transport.
 • Informer forældrene.

Variation og progression

 • Start evt. i det små - 2 på banen ad gangen.
 • Det er bestemt meget udfordrende for eleverne, så gå stille til værks.
 • Kom evt. igen og del forløbet op.

Mål

 • Deltage i regelbaserede holdidrætter.
 • Forstå betydningen af fairplay.

Arbejdsark

Regler for hockey