Indskoling opgaver

Billetter

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal selv lave en billet, som skal indeholde relevante informationer f.eks. spilledato, hjemmehold-udehold, stolesæde, pris osv. Eleverne skal udforme billetten sådan at den bliver pæn og overskuelig.

Fag

Dansk – (matematik)

Tidsforbrug

45-90 min

Sådan gør man

På egen skole

Lad eleverne snakke i grupperne om hvilke informationer der er vigtige at få med på billetten. Herefter udformer de selv deres egen billet i enten et fælles format eller individuelt format.

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Billetterne medbringes på dagen og bruges som adgangsbillet til stadion eller ved flexbanerne.

Hvad kræver det af forberedelse

Eleverne skal kende til måder at skrive datoer på samt kunne skrive store og små bogstaver pænt og læseligt.

Arbejdsark

Ark med fortryk billet

Variation

Billetten kunne eventuelt laves på computer

Forældrebrev

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal i fællesskab med læreren forfatte et forældrebrev om dagen hos Sport &Event Park Esbjerg.
Brevet laves på tavlen, computer/projektor eller flipover tavle og skrives senere på A4.
Brevet skal indeholde praktiske informationer om tidsplan, busafgang, påklædning, madpakker, drikkedunke samt fortælle om dagens aktiviteter.
Eleverne skal selv have brevet med hjem for at vise til deres forældre, men det kan eventuelt også sendes på intra.

Fag

Dansk

Tidsforbrug

45-90 minutter

Sådan gør man

På egen skole

Skrive brevet og sende det med børnene hjem.

Hvad kræver det af forberedelse

Evt. booke computer/projektor.

Arbejdsark

Ark med logo med overskriften: ”En dag på stadion” - forældrebrev

Variation

Eleverne kan måske selv skrive et udkast til brevet på klassen eller hjemme. Dette kan foregå i et hæfte eller på computer.

Peptalk i omklædningsrummet

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal i grupperne eller individuelt skrive en peptalk, som skal sige højt til holdet. Peptalken skal indeholde sportsord, som eleverne eventuelt har lært fra arket med sportsord.

Fag

Dansk

Tidsforbrug

45-90 minutter

Sådan gør man

På egen skole

Eleverne producere tekster, som skal motivere holdet til at gøre det godt.

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Eleverne læser peptalken højt i omklædningsrummet, mens de andre elever står/sidder på bænkene.

Efter på egen skole

Eleverne og læreren snakker om, hvilken effekt en peptalk har.

Hvad kræver det af forberedelse

Arbejdsark

Ark med sportsord

Variation

Eleverne kan producere teksterne på computer eller optage den.
Find eventuelt video (you tube) med Søren Malling, hvor han laver upædagogisk peptalk til sine sportshold. Snak om hvad det gør ved folk, når man taler sådan.

Sportskommentator

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal prøve at lege kommentatorer på en fingerfodboldkamp og benytte nogle fagudtryk fra sportsverdenen. Lad eventuelt eleverne lytte til kendte sportskommentatorer fra klip på ’you tube’. Prøv måske ’Danmark Olé fra 1986.

Fag

Dansk

Tidsforbrug

5-15 minutter

Sådan gør man 

På egen skole

Eleverne leger kommentatorer på en fingerfodboldkamp

Hvad kræver det af forberedelse

Snak med eleverne om gode sportsord. 
Finde mulighed for afspilning af ’you tube’ klip.
Kopiere arbejdsark med sportsord.
Husk ark med linjer til håndskrift.

Arbejdsark

Sportsord

Variation

Lad eleverne indtale deres speak på diktafon eller skrive den i hæfte/på computer.
Speaken kan også optages og lægges på skoletube.

Sportsord

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal præsenteres for nogle ord fra sportens verden.

Fag

Dansk

Mål

Eleverne tør spørge om, hvad et ord betyder. Eleverne har lært nye ord. Tør læse tekster med nye ord.

Tidsforbrug

20-45 minutter

Sådan gør man

På egen skole

Snak med eleverne om ordene på listen. Lad eleverne komme med deres bud på, hvad ordene betyder i forbindelse med en fodboldturnering.
Du kan evt. lave en transparent eller vise ordene på projektor.
Bagefter får hver elev et ordkort, som de skal forklare til en anden elev

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Eleverne opfordres til at benytte sportsord til at heppe på hinanden under kampene.

Efter på egen skole

Samtale om eleverne benyttede nogle af ordene som kommentatorer eller under kampene på flexbanerne. Hvordan virkede det, når de heppede på hinanden

Hvad kræver det af forberedelse

Printe listen med sportsordene. Evt. lave en overhead eller skaffe projektor.

Arbejdsark

Liste med sportsord

Variation

Lad efterfølgende eleverne skrive betydningen af ordene.
Ordene kan benyttes til at skrive en ”Peptalk til omklædningsrummet”.

Byg et mål

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal i hold bygge et fodboldmål ud fra en arbejdstegning ved hjælp af A3 karton, tape og garn.
Målene kan bruges til at afvikle en fingerfodboldturnering hjemme på skolen inden.

Tidsforbrug

90-180 min.

Sådan gør man

På egen skole

Eleverne bygger målet og spiller fingerfodbold.

Hvad kræver det af forberedelse

Eleverne skal være inddelt i hold.
A3 karton, tape, sakse og garn skaffes.

Arbejdsark

Arbejdstegning med fodboldmål
Regler for fingerfodbold

Variation

Målet kan bygges af andre materialer f.eks. træ, søm, snor osv. 
Målet kan benyttes til at spille fingerfodbold med.

Byg en fodboldbane

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal i hold bygge en fodboldbane i selvvalgte materialer på baggrund af en skitsetegning som laves hos Sport & Event Park Esbjerg.
Den kunne laves i en papkasse, i LEGO, centicubes, papir/karton eller andet.
Modellen skal indeholde målfelt, mål, midterlinje, hjørneflag og midtercirkel.

Fag

Matematik

Tidsforbrug

90-180 minutter

Sådan gør man

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Eleverne undersøger hvilke ting, der er på en fodboldbane og laver en skitsetegning.

På egen skole

Eleverne bygger modellen

Hvad kræver det af forberedelse

Eleverne skal være inddelt i hold.
Eleverne kan være gjort bekendt med begrebet målestoksforhold samt kunne benytte lineal til opmåling.
Husk blankt ark med plads til skitsetegning.

Variation

Eleverne kan angive længde- og breddemål på deres model.

Lav en kampplakat

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal i fællesskab i deres grupper udforme en kampplakat med de relevante oplysninger om en kamp f.eks. spilledato, hjemmehold-udehold osv.
Plakaten skal have blikfang, være overskuelig og flot
Man kan kigge på nettet efter rigtige kampplakaters udformning og drøfte layout samt skrifttyper

Fag

Matematik – (billedkunst)

Tidsforbrug

45-90 minutter

Sådan gør man

På egen skole

Eleverne får 10 minutter til at finde en form til deres plakat. Herefter udformer de den i fællesskab

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Plakaterne medbringes og hænges op ved flexfodboldbanerne. Husk at medbringe grej til ophængning på dagen evt. lærertyggegummi, strips eller gaffatape

Efter på egen skole

Det kan vendes på klassen hvordan plakaterne tog sig ud i de rigtige omgivelser

Hvad kræver det af forberedelse

Eleverne skal kende til måder at angive datoer på samt kunne skrive store og små bogstaver pænt og læseligt. De endvidere kende til blikfang og layout.

Arbejdsark

Eleverne udformer plakaten på et A2 kartonark.

Variation

Eventuelt kan hver elev eller to og to lave plakaterne. Måske i mindre format.

Sportstøj

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal ud fra arbejdsarkene med spillertøj og cheerleadertøj finde ud af, hvor mange forskellige måder tøjet kan kombineres.
Arket indeholder hjemmebanedragt og udebanedragt med trøje og shorts/nederdel.

Fag

Matematik

Tidsforbrug

15-20 minutter

Sådan gør man

Hvad kræver det af forberedelse

Kopiere arbejdsarket, så alle elever kan få mindst et ark.

Arbejdsark

Link med fodboldtøj og cheerleadertøj ala EFB

Variation

Spilledragterne kan farvelægges i mange farver og der kan dermed laves flere kombinationer.
Eleverne kan også lave deres egen påklædningsdukke/spiller, som kan få tøjet på. Dukken kan bruges i mange sammenhænge, hvis man bruger den som figur i ’Storyline’ sammenhæng.

Stolesæder

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal, sammen med deres hold, finde ud af, hvor mange stolesæder, der er på station.
Eleverne opfordres til at benytte forskellige optællingsmetoder f.eks. plus, gange, tabeller og overslagsregning

Fag

Matematik

Tidsforbrug

20-30 minutter

Sådan gør man

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Lad eleverne gå rundt på station med deres hold i 15 minutter. Fortæl eleverne, hvor I mødes og aftalt hvordan de holder øje med tiden.

Hvad kræver det af forberedelse

Eleverne skal kende til forskelige optællingsmetoder og have trænet nogle tabeller.

Arbejdsark

Eventuelt har holdene brug for et stykke papir til at nedskrives deres udregninger.

Variation

Eleverne kan benytte lommeregnere,

Vejrudsigt

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal laves en vejrudsigt for den dag de skal ind til SEPE.
Vejrudsigten skal indeholde relevante oplysninger som dato, nedbør, temperatur, vindforhold, vindretning og eventuelt hvornår solen står op og går ned.

Fag

Natur/teknik

Tidsforbrug

90-180 minutter

Sådan gør man

På egen skole

Eleverne skal undersøge gennem aviser, nettet (DMI) og erfaringer, hvilket vejr de tror det bliver på dagen.

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Eleverne undersøger de faktiske forhold omkring vejret ved hjælp af relevant udstyr som medbringes hjemmefra: termometer, kompas, beholder til opsamling af nedbør mm.

Efter på egen skole

Eleverne kan hjemme lave den faktiske vejrudsigt på baggrund af de indsamlede oplysninger

Hvad kræver det af forberedelse

Eleverne skal kende til fagudtryk om vejrforhold samt kende til relevant udstyr.

Lav en pokal

Opgavebeskrivelse

Eleverne laver en fodboldfigur i ostevoks, som skal fungere som pokal. Figuren monteres på en træfod, når den er færdig.
Se eventuelt billeder på nettet af skulpturen: ’Fodboldspilleren’ af Jean Gaugain. Der kan benyttes croquis dukker til inspiration af figurens proportioner.

Fag

Billedkunst

Tidsforbrug

90-180 minutter

Sådan gør man

På egen skole

Skulpturerne laves og medbringes eventuelt

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Skulpturerne overrækkes efter turneringen er afholdt

Efter på egen skole

Se variation

Hvad kræver det af forberedelse

Bestille ostevoks og træfod samt booke EDB/projektor

Variation

Der kan tegnes et billede med skulpturen på og skrives en historie om, hvad skulpturen oplevede hos Sport & Event Park Esbjerg. 
Skulpturen kan laves i andre materialer.
Skulpturen kan benyttes som figur i et ’Storyline’ forløb.

Sportsbillede

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal tegne et menneske i bevægelse. Gerne i gang med at sparke til en bold eller målmanden som kaster sig efter bolden.
Eleverne skal skrive en historie til billedet enten før eller efter besøget. Hvad tror du figuren oplever eller hvad oplevede figuren?
Se eventuelt billeder fra nettet af skulpturen : ’Fodboldspilleren’ af Jean Gaugain. Eller få ideer fra ’Croquisdukke goes skateboarding’ fra www.photoblog.com.

Fag

Billedkunst - indskolingen

Tidsforbrug

90-180 minutter

Sådan gør man

På egen skole

Eleverne laver billeder med aktive mennesker på

Hvad kræver det af forberedelse

Man skal finde tegnepapir og redskaber.

Variation

Det vil måske være en fordel at kigge på croquisdukker/barbiedukker stillet i den rigtige positur.
Der kan eventuelt benyttes kul til at tegne med.
Kigge efter croquisdukker/barbiedukker.

Fingerfodbold

Eleverne kan inden eller efter besøget hos SEPE prøve at spille et spil, hvor de kan benytte de hjemmebyggede fodboldmål, få brugt sportsordene, lege kommentatorer og heppe på medspillerne, mens de spiller mod andre modstandere.

Eleverne triller et passende stykke papir til en kugle, så godt som det lader sig gøre. Den benyttes som bold.

Målene stilles i hver sin ende på et skolebord og banen kan eventuelt tegnes op med kridt. Det er nok smart at tegne et opgiversted midt på banen som minimum.

Der spilles kampe af 2-3 minutters varighed en mod en.

Eleverne stiller sig ved hver sin langside på bordet.

Man må kun have sin hånd på den ene ende af bordet, hvorfor det også er klogt at markere en midterlinje med kridt. Omvendt kan det også give for megen diskussion eleverne imellem men det er op til den enkelte. Det gælder om at få spillet til at glide uden for mange afbrydelser.

Eleverne ´hugger`om hvem der skal give bolden op fra midten og ellers er de bare i gang.

  • Ved mål gives der op fra midten. 
  • Hvis bolden ryger ud over sidelinjen gælder samme regler, som i almindelig fodbold - dog indspark fra egen banehalvdel.
  • Hvis bolden ryger bag baglinjen er der altid målspark.

Man kan vælge at inddrage de andre som kommentatorer, men det er også en god aktivitet til at ryste holdene sammen på socialt.

Cheerleaderdans

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal i grupperne lave en kort cheerleaderdans på ca. 1 min.
Læreren vælger et egnet stykke musik som afspilles mens eleverne øver i grupperne
Man kan til inspiration vise små eksempler fra ”you tube” med rigtige cheerleaderdanse

Fag

Idræt

Tidsforbrug

90-180 minutter

Sådan gør man

På egen skole

Eleverne skal i deres grupper aftale en dans – lave en fast koreografi med få øvelser med mange gentagelser

Ved Sport & Event Park Esbjerg

Dansen vises eventuelt ved flexfodboldbanerne og kan danses inden kampene starter. (Husk at medbringe mulighed for at afspille musik. Det skaber også stemning ved kampene undervejs)

Efter på egen skole

Man kan snakke med eleverne om hvad det gjorde ved stemningen at der var dans og musik til.

Hvad kræver det af forberedelse

Eleverne skal have arbejde med bevægelser til musik og turde vise sig frem med kroppen.

Variation

Lad eventuelt særligt motiverede elever lave en dans som kan vises på dagen.

Flexfodboldturnering

REGLER FOR FLEXFODBOLD

Der spilles 3 mod 3 med løbende udskiftninger.
Spilletiden er pr. kamp 6-7 minutter afhængigt af antallet af hold.
Imellem spillerunderne er der kort drikkepause på 2-3 minutter. (Se nærmere i arbejdsarkene til kampafvikling)
Spillerne dømmer selv kampene, så man skal hjemmefra have talt om aftaler angående frispark og straffespark. Lad eventuelt en elev, der spiller fodbold til daglig, være spillende dommer.
Der spilles uden fast målmand, så den bagerste står. Der må ikke tages med hænder.

FODBOLDTURNERING

Eleverne inddeles på jævnbyrdige hold ved forløbets start. Det med disse hold at alle opgaver skal løses og der spilles også ved SEPE i samme hold.

Holdene skal indeholde:

  • En dygtig boldspiller
  • En mindre dygtig boldspiller
  • 2-3 middelgode boldspillere

Da holdene også skal bruges fagligt hjemme på skolen, bør man ligeledes sigte efter at få fagligt stærke og svage ligeligt fordelt på alle hold.
Husk at bruge peptalks, kampråb, kommentatorer, vejrudsigt, billetter, pokaler, kampplakater mm. undervejs, så eleverne ser formålet med alle deres anstrengelser der hjemme.

Arbejdsark

Skema til holddannelse